Post Views: 298

Bug này đi mua, nhưng để làm được rất mất time và một lần làm được có 1GB

Vì thế nên mới đi tìm cách tối ưu, có 2 phương án

  1. Autoclick: Không khả thi ( có OTP )
  2.  Hack =))
    – Mất 1 ngày để tìm ra từ bug đi mua và đây là kết quả:
    – Sau 2-3 ngày thì VinaPhone phát hiện, khóa API, khóa tài khoản và Fix 😀

https://www.facebook.com/h.thanh6539/videos/1867025300068712/

p/s: Tiếc mỗi cái sim tự nhiên nghịch ngu đăng ký 1 gói cước data, hôm sau nó renew bay sạch 200TB data :((((

Source: hoangthanhvn.com

Comments